S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Pobol y Cwm Heno am 20:00

  Faint wyddoch chi am Dai? Yn y rhaglen hon cawn ddod i adnabod cymeriad Dai dipyn gwell trwy lygaid yr actor Emyr Wyn.

 • Y Fets Heno am 21:00

  Heno ar y Fets, mae bywyd pob dydd y practis yn newid wrth i'r argyfwng Covid 19 waethygu. Gyda'r ysbytau milfeddygol yn dechrau cau mae Kate yn gorfod mentro ar lawdriniaeth fawr.

 • Rownd a Rownd Heno am 20:25

  Gydag amser Fflur yn prinhau mae'r gymdeithas yn dod at ei gilydd i gynorthwyo. Yn y cyfamser, gwelwn y teulu bach yn rhannu moment prin o hapusrwydd a hwyl.

 • Amserlen newydd

  Mae S4C wedi lansio amserlen newydd – felly peidiwch â cholli'ch hoff raglenni!

 • Clic - Amdani: Cyfres 2

  Ble mae pawb arni ers y gyfres gyntaf? Oes yna dîm? Wel, mae yna fedydd

Rhaglenni

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?